Audio Pháp Thoại

Hòa Thượng  Viên Minh Thuyết tại Sutra Studio, Lowell Massachusett.

Hòa Thương Viên Minh thuyết giảng ngày 27 tháng 5 năm 2017 tại Lowell, Massachusett : https://www.youtube.com/watch?v=Z0SIzEdXaXM&feature=youtu.be

Webcast để xem nghe các thời thuyết giảng và vấn đáp tại  thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Boston, và New York của Hòa Thượng Giới Đức

 

Subject: Hinh Anh va Links Webcast/YouTube/Google Thuyet Giang cua Hoa Thuong Gioi Duc - Hoa Thinh Don/Boston

Thân gửi quý bạn lành,

Thân mời các bạn nghe xem một số hình ảnh và các thời thuyết giảng trong Chuyến Hoằng Pháp tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, cũng như Chuyến Tham Quan tại Boston/New York City của Hòa Thượng Giới Đức (bút hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh) cùng với Thượng Tọa Tuệ Tâm (Trú Trì Chùa Pháp Luân/Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa), Sư Chơn Tín (Huyền Không Sơn Thượng) và các Phật tử Giác Tấn/Tâm Hạnh (Trung Tâm Tu Học Thuận Pháp, Houston, TX).

Thật cám ơn các anh chị em Chúc Giới, Phạm Dũng, Mỹ Cavin/Như Anh (Canada)/Tâm Tuệ (Canada), Duy Nhiên, Kim Thanh và Tâm Tường Ân đã giúp chụp hình, quay phim, thực hiện webcast, thâu âm, edit và để lên Webcast/YouTube/Google. Cũng rất cám ơn Sơn sẽ để tất cả vào website của Hội Thiện Đức.

2. Mời viếng trang Webcast để xem nghe các thời thuyết giảng và vấn đáp tại Trung Tâm Thiện Đức. Xin nhấn vào links và dùng password dưới đây:

Password: PhatPhap

a. Thuyết Giảng April 23, 2016: http://www.ustream.tv/recorded/85971872

b. Vấn Đáp April 23, 2016: http://www.ustream.tv/recorded/85976627

c. Thuyết Giảng April 24, 2016: http://www.ustream.tv/recorded/86011808

d. Vấn Đáp April 24, 2016: http://www.ustream.tv/recorded/86024095

Mời vào links YouTube/Google dưới đây để xem nghe 9 thời thuyết giảng tại 5 đạo tràng:

a. Chùa Kỳ Viên April 13, 2016: https://www.youtube.com/watch?v=NFj0HZ7sYxE

b. Chùa Kỳ Viên April 14, 2016: https://www.youtube.com/watch?v=XWkH3UiZyC8

c. Chân Lý Thiền Viện April 15, 2016: https://www.youtube.com/watch?v=18VJbr7Is34

d. Chân Lý Thiền Viện April 16, 2016: https://www.youtube.com/watch?v=1q58CLW0Ars

e. Chùa Hoa Nghiêm April 17, 2016: https://www.youtube.com/watch?v=Al_zpIPFaJE

f. Tư Gia tại Boston, MA, April 19, 2016: https://docs.google.com/uc?id=0B1LaDFbgYSIzMTBHVlNBS2tTX0U&export=download

g. Chân Lý Thiền Viện April 22, 2016: https://www.youtube.com/watch?v=TFNNkiIsfK8

h. Trung Tâm Thiện Đức April 23, 2016: https://www.youtube.com/watch?v=54QKO_CMDjY

i. Trung Tâm Thiện Đức April 24, 2016: https://www.youtube.com/watch?v=lXm0f6zR67s

Vô cùng trân quý và cám ơn các bạn đã tham dự và hỗ trợ mọi thứ cho chương trình này. Thân chúc hết thảy quý bạn lành có niềm vui và cảm nhận thật nhiều lợi lạc trong sự lắng nghe thuyết giảng và nhìn xem hình ảnh tu học.