Bài Giảng Của Thánh Đức Đalai Lama

 

TÁM BÀI KỆ CHUYỂN HÓA TÂM & PHÁT KHỞI BỒ ĐỀ TÂM
Tỳ kheo Thích Hạnh Tấn dịch qua tiếng Việt.
Thỉnh sách, xin liên lạc Chùa Phật Bảo – Philadelphia, PA. Email: chuaphatbaophila@yahoo.com

hhdl2
Pháp hội tổ chức tại Boston, October 30, 2014.  Video bài giảng đã được lên mạng:
http://www.prajnaupadesa.net/phap-thoai-cua-duc-dat-lai-lat-ma/

Xin quí vị bấm vào TÁM BÀI KỆ CHUYỂN HÓA TÂM để đọc thêm.

Photo(c) Prajna Upadesa Foundation