Pháp Thoại Video

Video Pháp Thoại của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 giảng về TÁM BÀI KỆ CHUYỂN HÓA TÂM & PHÁT KHỞI BỒ ĐỀ TÂM tại thành phố Boston, 2014.
Tỳ kheo Thích Tuệ Tĩnh & Thích Thái Tiến chuỵển sang Việt ngữ.
Dưới sự bảo trợ của Prajna Upadesa Foundation & các bạn đạo.

Buổi sáng. Phần 1

Buổi sáng. Phần 2

Buổi Chiều. Phần 1

Buổi Chiều. Phần 2

****************************

Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng về Bồ-đề Tâm cho cộng đồng người Việt tại thành phố New York, 2009. Tiếng Tây Tạng, tiếng Anh. Sẽ cung cấp văn bản tiếng Việt vì không có thu âm. Dưới sự bảo trợ của Six Paramitas Group & các bạn đạo Prajna Upadesa Foundation.

 

********************************* Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng về phương pháp thực hành thiền Quan-âm tại thành phố New York, 2005. Tiếng Tây Tạng, tiếng Anh & tiếng Việt. Dưới sự bảo trợ của Six Paramitas Group & các bạn đạo. Tỳ Kheo Thích Minh Thành chuyển ngữ.