Tôn Chỉ

 

Prajna Upadesa Foundation là hội đoàn bất vụ lợi theo quy luật 501c3. Ban điều hành cũng như các tình nguyện viên hoàn toàn không nhận thù lao. Tôn chỉ và mục đích là đưa dòng truyền thừa của giáo lý Phật giáo đến cộng đồng, đặt trọng tâm trên các hoạt động tu học và hành trì. Hội được sự hỗ trợ và hộ trì của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV.
DSC_7631

MỤC ĐÍCH
-Tổ chức các Pháp hội thuyết giảng Phật pháp.
-Tổ chức các nhóm tu tập và hành trì thiền định.
-Dịch thuật và xuất bản các kinh sách, luận giải cổ điển trong truyền thống Đại Thừa và Mật Thừa sang Việt ngữ để phân phát miễn phí, và hỗ trợ các dịch giả tu sĩ.

CÁC KINH SÁCH LUẬN GIẢI XUẤT BẢN 2009 – 2015. Được phân phát tại Pháp hội; Trung tâm Phật Giáo Tây Tạng; các chùa Việt Nam; và các hội Phật .Giáo.

Bài Giảng Của Thánh Đức Đalai Lama về TÁM BÀI KỆ CHUYỂN HÓA TÂM Tỳ kheo Thích Hạnh Tấn dịch qua tiếng Việt. Phân phát tại Mỹ Quốc và Âu châu. Xuất bản năm 2015

Bước Vào Trung Đạo của Tổ Nguyệt Xứng – Tỳ kheo Thích Hạnh Tân dịch. Xuất bản năm 2015

Bảo Pháp Của dòng Truyền Thừa Sakya – Tác Giả Đại Sư Migmar Tseten. Đã được phổ biến miễn phí tại Mỹ và Việt Nam. Xuất bản năm 2013

Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ. Je Tsongkhapa Losangdrakpa. Lamrim Lotsawa dịch. Đã được phổ biến miễn phí tại Mỹ, Đức, Úc, Thái Lan, Canada và Việt Nam. Xuất bản năm 2012,2013,2014.

Bồ Tát Hạnh – Thánh Tịch Thiên. Cố Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch. Phân phát tại Mỹ và Đức. Xuất bản năm 2011

Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận – Thánh Tịch Thiên. Hoà Thượng Thích Như Điển dịch. Phân phát tại Mỹ và Đức. Xuất bản năm 2010

Bài Giảng Của Thánh Đức Đalai Lama về Bồ Ðề Tâm Luận – Thánh Long Thọ – Chân Giác dịch. Phân phát tại Mỹ Quốc. Xuất bản năm 2010

Ba mươi bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo – Thogme Zangpo. Phân phát tại Mỹ và Đức. Xuất bản năm 2010, 2014, 2015

THƯ NGỎ – VĂN PHÒNG ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA

Chúng tôi hoan hỷ được biết quý hội Prajna Upadesa đã được thành lập để mang lại các phương tiện đến Phật tử, nhất là cho truyền thống Mật thừa, để giúp tu học và hành trì. Điều khen ngợi là Hội sẽ tiến hành công việc dịch thuật các luận giải cổ điển của Phật giáo sang Việt ngữ dưới sự giám hộ của các học giả ở trong truyền thống Phật giáo Việt Nam và Tây Tạng.

Một điều quan trọng mà Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn kêu gọi đến các cộng đồng Phật giáo, đó là quý vị nên cố gắng tinh tấn học hỏi giáo lý của dòng truyền thừa thánh đạo. Ngài tin rằng, tu học để thấu hiểu sâu sắc về Phật giáo, và hành trì giúp các hành giả đạt được lòng tín tâm sùng đạo.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đánh giá cao tôn chỉ và mục đích của quý Hội Prajna Upadesa Foundation (PUF), để mang lại lợi lạc cho cộng đồng tâm linh, và Ngài gửi đến quý Hội lời cầu nguyện cũng như những lời chúc lành.

Chhime R. Chhoekyapa
Thư Ký của Văn Phòng Đức Đạt Lai Lạt Ma

Ngày 06 tháng 11 năm 2009.