Luận Ðại Thừa

Nhập Trung Quán Luận

Ngài Nguyệt Xứng

Madhyamikavatara by Chandrakirti

Tác phẩm Nhập Trung Quán Luận đã được đưa vào Tây Tạng sau khi Viện Đại Học Nalanda bị xâm lấn. Sau 15 thế kỷ, ngày hôm nay nhiều quốc gia trên toàn thế giới có đuợc duyên lành tu học bài Luận giải của Tổ Nguyệt Xứng trên ngôn ngữ của quốc gia mình.   Đây là bản dịch đầu tiên sang tiếng Việt. 

Xuất bản 2015. Đọc thêm

Nhap Trung Quan Luan 12-03-15

Ðại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận
Ngài Tịch Thiên

Siksasamuccaya by Santideva

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh (Taisho Shinshù Daijòkyo) là một bộ Đại Tạng Kinh bằng chữ Hán, được ấn hành ở Nhật và ở Đài Loan gồm 100 tập. Mỗi tập có độ dày khác nhau từ 500 trang đến hơn 1000 trang khổ giấy A4. Đây là một bộ Đại Tạng đã được nhiều học giả và các nhà nghiên cứu về Phật Học chọn làm bộ Đại Tạng tiêu biểu so với những bộ khác như: Càn Long Đại Tạng hay Đại Tạng thời nhà Minh v.v... Ngày nay Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ như Anh, Pháp, Đức và trong đó có cả tiếng Việt. Đây là một duyên lành cho những ai sau nầy không rành chữ Hán, chữ Nhật, có thể tra cứu thẳng bằng tiếng Việt và những ngoại ngữ khác. Eng: A Compendium of Buddhist Doctrine.  Việt dịch Hoà Thượng Như Điển.  Xuất bản 2011 Đọc thêm.

 

Vòng Châu Báu Lời Khuyên Quốc Vương, Bức Thư Gửi Bạn, và Giọt Dưỡng Sinh Luận.
  Bồ Tát Long Thọ

Ratnavali; Suhrlekha by Arya Nagarjuna

3,000 năm trước đã xuất hiện nhiều tôn giáo, triết học trên thế giới, trong đó ở thánh địa Ấn Độ, Phật Giáo xuất hiện, giáo lý Phật Giáo chuyển tải triết học tư tưởng mà hiện nay rất nhiều người kính tin. Sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài chuyển pháp luân đầu tiên phổ thông cho mọi đồ chúng, sau đó Ngài thuyết Đại Thừa và Kim Cang Thừa bất cộng thông. Đức Phật huyền ký rằng: “Sau khi ta nhập diệt 400 năm, có một người tên là Long Thọ ở xứ Benga nổi danh như Đấng Đạo Sư thứ hai sẽ xuất hiện ở đời”. Việt dịch Nhật Hạnh. Xin quí vị bấm vào Bồ Tát Long Thọ để xem thêm ba bài giảng sau:

 

 

BỒ TÁT LONG THỌNagarjuna (c) Image courtesy of Mangalam Studio

Shantidevaweb

 

 

 

 

 

 

 

Image courtesy of  Mangalam Studio (c)

Bồ Tát Hạnh
Ngài Tịch Thiên

Bobdhicaryavatara by Santideva

“Khi nào hư không còn tồn tại. Khi nào chúng sanh còn hiện hữu. Khi đó con cũng sẽ còn. Giúp xua tan sự bất hạnh của coi Ta Bà.”. Đây là một bản văn quan trọng, Thánh đức Dalai Lama thứ 14 thường dạy để khuyến khích phát triển Bồ đề tâm. Ni Cô Thích Trí Hải dịch. Sanskrit: Bodhicaryavatara by Santideva. Xuất bản 2011. Xin quí Phật tử bấm vào Bồ Tát Hạnh đọc thêm.